/XAAT - pooea ype oe.

-


 XE a ox o - ycex oaco;  xe  ee,  e,

ce - ooce opoe, xe epc, ep -  e  py  

eoc.

     XAAT - pooea ype oe.

     XOP cya o ce - oe yo.

     XAPEBH - oxo ae.

     XEPBMA - ocop, paoc.

     XPOMOO - eoe yeece.

     XH - pocoo oe.

     XME aac - ooe ope.

     XPPECKE HCTMEHT - oaca oe.

     XOPOBO - cye poecc.

     XPCTOCOBATC - p, pya aooye.

     XPEH ec e - ccopa, epoc oep ee.